Respublikinis projektas ,,Mano superherojus“

Lapkričio 4-8 dienomis 1-6 klasių mokiniai dalyvavo respublikiniame projekte ,,Mano superherojus“. Šio projekto tikslas – ugdyti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kūrybiškumo bei komunikavimo kompetencijas.

Netradicinę veiklą mokykloje ,,Mano superherojus“ organizavo specialioji pedagogė, logopedė Elvyra Rimkuvienė ir socialinė pedagogė Jurgita Tamošiūnienė. Šios veiklos metu mokiniai kalbėjo apie jų pasirinktą superherojų, aptarė jo gerąsias charakterio savybes ir galias, pagrindė savo pasirinkimą. Naudodami įvairias dailės technikas mokiniai vaizdavo savo superherojų, todėl buvo lavinamas mokinių kūrybiškumas, smulkioji motorika, rišlioji kalba bei plėtojamas žodynas. Atlikdami kūrybines užduotis mokiniai ugdė gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti.

Nuo 2019 m. gruodžio 1 d. suskaitmeninti kūrybiniai darbai bus publikuojami virtualioje parodoje paskyroje: https://www.tauragespmmc.lt/, o originalūs mokinių darbai bus eksponuojami Tauragės pagalbos mokiniui ir mokytojui centre.

 

Elvyra Rimkuvienė, specialioji pedagogė, logopedė

Jurgita Tamošiūnienė, socialinė pedagogė

 

Skip to content