Sensorinis kambarys

Sensoriniame kambaryje galima tiesiog atsisėsti ant sėdmaišio ir pasėdėti, nusiraminti. Garsai, kvapai ir vaizdas atliks likusį darbą. Kai vienas ar daugiau mokinių negali dalyvauti dėl tam tikrų priežasčių fizinio ugdymo pamokoje, keliaujame su mokiniais į sensorinį kambarį ir prasmingai praleidžiame pamoką. Žaidžiame interaktyvius žaidimus, pasijuokiame, jei reikia – pasikalbame, nusiraminame. Labai džiaugiamės turėdami tokią galimybę […]

Sensorinis kambarys Read More »