Adventinė popietė ,,Kalėdų belaukiant“

Advento ir Kalėdų laikotarpiai yra turtingi papročiais ir tradicijomis, nors kartais susipynę su prietarais, tačiau jie siekia vieno tikslo – išugdyti dorą ir laimės siekiantį žmogų. Todėl auginant jaunąją kartą, svarbu perduoti tai, ką mūsų senoliai brangino ir puoselėjo.

Gruodžio 5 dieną mokykloje vyko integruota tikybos ir chorinio dainavimo adventinė popietė ,,Kalėdų belaukiant“, kurią vedė tikybos mokytoja Elvyra Rimkuvienė ir muzikos mokytoja Laima Bušininkienė. Popietės metu mokiniai sužinojo kaip senovėje mūsų protėviai leido Advento laikotarpį bei šventė Kūčias ir Kalėdas. Taip pat mokiniai dainavo kalėdines dainas, skaitė kalėdines ir adventines eiles, žaidė žaidimus bei laimę išbandė traukdami burtus – kurio šiaudas ilgesnis ar kokia laimė slypi po puodeliu.

Į popietę buvo pakviestas Kintų parapijos klebonas Aloyzas Žygaitis, kuris mokiniams papasakojo apie Advento laikotarpį ir paaiškino Advento vainiko ir keturių žvakių kilmę bei reikšmę. Svečias skatino mokinius daryti gerus darbus, kad sulauktų Kalėdų senelio dovanų.

Elvyra Rimkuvienė, tikybos mokytoja

Laima Bušininkienė, muzikos mokytoja

Skip to content