Tarptautinis projektas ,,Draugystės pynė“

Jau antrus metus mūsų mokyklos 3 ir 4 klasės mokiniai dalyvauja Tarptautiniame projekte ,,Draugystės pynė“, kurią organizuoja Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras ir Klaipėdos miesto mokyklų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis. Projekto uždaviniai – skatinti mokinių bendradarbiavimą, saviraišką, kūrybiškumą, pagarbą vienas kitam, siekiant į bendrą veiklą įtraukti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius taip pat vykdyti mokytojų gerosios patirties sklaidą, bendradarbiaujant su kitomis šalies ugdymo įstaigomis bei lituanistinėmis mokyklomis iš įvairių Europos valstybių.

Šiais metais mandalų gamybą Tarptautiniam projektui „Draugystės pynė“ organizavo specialioji pedagogė, logopedė Elvyra Rimkuvienė bei pradinio ugdymo mokytojos Asta Matvėjėvienė ir Vida Viršilienė. Trečiokai mandalą kūrė iš gamtinės medžiagos, o ketvirtokai iš klasėje esančių įvairių daiktų ir mokymo priemonių.

 

 

Elvyra Rimkuvienė, specialioji pedagogė, logopedė

Asta Matvėjėvienė ir Vida Viršilienė pradinio ugdymo mokytojos

Skip to content