ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „VEŽA“ (2021 m. sausis-vasaris)

ES lėšomis finansuojamo projekto „Veža“, skirto 1-4 klasių mokinių skaitymo pasiekimams gerinti, 2021 m. sausio-vasario mėnesiais vykdytos veiklos:

Sausio mėnesį 1-4 klasėse vyko netradicinė integruota veikla  „Metų laikas žiema“.

1 klasėje mokiniai skaitė apie žiemą, kalbėjo apie žiemojančius paukščius, piešė besmegenius.

Antrokai skaitė netradicinėse aplinkose – pas močiutes, su jomis. Taip pat savo broliams ir sesėms. Kai kurie vaikai skaitė ir miške, einant pasivaikščioti (mažas knygeles, kurios telpa į kišenėlę). Buvo skaitomi eilėraštukai, tekstukai apie žiemą, kuriamos pasakos, eilėraščiai apie žiemą.

3 klasės mokiniai internete ieškojo mįslių, minklių apie žiemą, jas užrašė ir nupiešė jų atsakymus. Skaitė dalykinius tekstus apie Laplandiją, sužinojo, kad ten gyvena pats tikriausias Kalėdų senelis, kurio vardas suomiškai skamba itin linksmai-Joulupuki. Išsiaiškino, kad Kalėdų senelio namai yra Suomijos Rovaniemi miestelyje ir Laplandija yra Suomijos regionas.

Specialioji pedagogė Elvyra Rimkuvienė mokiniams sudarė kryžiažodį apie žiemą ir vaikai jį sėkmingai išsprendė. Buvo įdomu, smagu ir naudinga.

4 klasės mokiniai skaitė eilėraščius apie žiemą, lipdė senius Besmegenius, globojo paukštelius.

Vyko skaitymo pamokos netradicinėje aplinkoje, perskaitytų knygų pristatymas sutarta forma.

Pirmokai vaikai vardijo knygos pavadinimus, pagrindinius veikėjus, papasakojo apie ką rašoma, išrinko įdomiausią vietą bei siūlė draugams (konkrečiai įvardijo, kam ta knyga patiktų). Pristatė savo perskaitytas knygeles, kurias skaitė namie laisvu laiku. Pamokose taip pat skirta keletas minučių tyliajam skaitymui.

3 klasės mokiniai piešė traukinukus, ant jų vagonų užrašė perskaitytų knygų pavadinimus ir jas pristatė klasės draugams. Taip pat skaitė Hanso Kristiano Anderseno pasaką „Karalaitė ant žirnio“ ir ją aptarė. Veikloje dalyvavo ir specialioji pedagogė Elvyra Rimkuvienė, ji vaikams pateikė skaidres.

4 klasės mokiniai nuotoliniu būdu pristatė skaitomą ar perskaitytą knygą., užpildė knygos dienoraštį (autorius, pavadinimas, pagrindiniai veikėjai).

Vasario mėnesį buvo organizuojamos skaitymo pamokos netradicinėje aplinkoje, vakaro skaitiniai (Skaitymo pamokos „Vaikystės knyga“).

Vaikai prisiminė, kokias knygas jiems skaitė tėveliai ir seneliai, kai jie buvo maži :„Trys paršiukai“, „Eglė žalčių karalienė“, „Dangus griūva“, „Coliukė“, „Pelenė“ ir kt.. Savo vaikystės knygas mokiniai skaitė savo mažesniesiems sesutėms ir broliukams.

1-4 klasėse organizuota netradicinė integruota veikla  „Užgavėnių šventė“.

1 klasėje vyko integruota tikybos-etikos ir dailės bei technologijų veikla „Užgavėnės“. Mokiniai susipažino su Užgavėnių tradicijomis, papročiais, sužinojo kokie tradiciniai šios dienos patiekalai, kokie persirengėliai vaikščiodavo po kaimą, kokia jų reikšmė. Vėliau kiekvienas vaikas gamino Užgavėnių kaukes, kurios suteikė daug gerų emocijų ir džiaugsmo.  

Antroje klasėje Užgavėnių šventė vyko per įvairias veiklas – persirengusi į užgavėnių veikėją mokytoja vedė pamokas, buvo skaitomi tekstai apie užgavėnes, kalbėta apie papročius, valgomi blynai, dainuotos dainelės, skaičiuota (uždaviniai Užgavėnių tema).

Su trečiokais aptarta Užgavėnių šventė, simbolizuojanti žiemos išvarymą. Vaikai prisiminė pagrindinius  šventės simbolius- persirengėlius, kaukes, blynus, Lašininio ir Kanapinio kovą, Morės deginimą. Mokiniai, naudodamiesi planšetiniais kompiuteriais, ieškojo blynų receptų, juos užrašė ir iliustravo, piešė užgavėnių personažus. Žinias įtvirtino specialiosios pedagogės Elvyros Rimkuvienės pateiktose skaidrėse.

 Ketvirtokai rinko medžiagą apie užgavėnių papročius, tradicijas, dalijosi surinkta informacija, mokėsi užgavėnių dainelių, piešė piešinius. Skaitė knygas klasės draugams ir tėveliams.

2, 3 klasėse kartą per savaitę vyko efektyvus skaitymo gebėjimų ugdymas.

Pradinio ugdymo mokytojos, logopedė, specialioji pedagogė, socialinė pedagogė nuotoliniu būdu  klausėsi Šilutės Žibų pradinės mokyklos mokytojų pranešimų “Pradinuko užklasinis skaitymas”, “Keitimasis patirčių bankais”, dalyvavo Rūtos Gumonaitės, švietimo lyderystės konsultantės, mokymuose „Mokinių įgalinimas“.

Tarp mokyklų, dalyvaujančių šiame projekte, vadovų vyko projekto veiklų įgyvendinimo refleksija – konsultacija.

Jurgita Tamošiūnienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Skip to content