INFORMACIJA DĖL ELEKTRONINIŲ TESTAVIMŲ

Informuojame, kad 2020 m. lapkričio mėnesį:

5 klasės mokiniai dalyvaus Nacionalinės švietimo agentūros rengiamame elektroniniame nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinime (skaitymo, pasaulio pažinimo, matematikos testai). 

7 klasės mokinai dalyvaus Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas“ bandomajame elektroniniame skaitymo ir matematikos testavime.

8 klasės mokiniai dalyvaus Tarptautinės švietimo vertinimo asociacijos organizuojamame Tarptautiniame pilietinio ugdymo ir pilietiškumo tyrime. Mokiniai bandomajame testavime elektroninėje aplinkoje atliks testus, susijusius su jų žiniomis apie įvairius pilietiškumo aspektus, apie pilietinio ugdymo ir pilietiškumo sampratą, pildys klausimynus, kuriame bus klausiama jų nuomonės apie Europai aktualias problemas. Mokyklos vadovas ir mokytojai taip pat užpildys klausimynus. 

9 klasės mokiniai dalyvaus Nacionalinės švietimo agentūros rengiamame elektroniniame nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinime (matematikos, gamtos mokslų, socialinių mokslų testai). 

Mokyklos administracija

Skip to content