Integruota anglų kalbos, dailės ir technologijų pamoka „Helovynas“

Spalio 27 dieną 4 klasės mokiniams vyko anglų kalbos, dailės ir technologijų integruota pamoka „Helovynas“.

Anglų kalbos mokytoja Gintarė Mačiulaitienė ir ketvirtos klasės mokytoja Ilona Papievienė vedė įvairias veiklas, kurių metu mokiniai daugiau sužinojo apie Helovyno šventės tradicijas, susipažino su angliškais žodžiais, kurie susiję su šia švente, kartojo daiktavardžius ir veiksmažodžius, klausėsi dainelių, dekoravo medžių lapus – ant jų piešė įvairius Helovyno herojus, bei atributiką.

Atliktais darbeliais mokiniai pasipuošė savo klasę. Veiklos metu dalyviai patyrė geras emocijas, praplėtė žodyną, buvo ugdomos komunikavimo ir meninė kompetencijos.

Gintarė Mačiulaitienė,

vyresnioji anglų kalbos mokytoja

Skip to content