Integruota įvairių dalykų praktinė veikla netradicinėje aplinkoje 7 ir 8 klasėse

Birželio 10-11 d. 7 ir 8 klasių mokiniams vyko netradicinės veiklos netradicinėje aplinkoje.
Su septintokais, Kintų Vydūno kultūros centro kieme integruojant lietuvių k., rusų k. ir dailės žinias tema „Išgyvenimas svetimame krašte“, buvo prisiminta skaudi lietuvių tremties į Sibirą istorija. Mokinius, kuriančius Gyvybės medį, konsultavo dailės mokytoja Rita Tarvydienė.

Aštuntokai, pasirinkę vietą prie Kintų uostelio, integruotoje lietuvių ir rusų kalbų veikloje „Skaitau ir verčiu“ išbandė vertėjo darbą: individualiai ar porose vertė iš rusų kalbos eilėraščius į gimtąją kalbą, rašė, mokėsi raiškiai skaityti abiem kalbom. Netrukus tokią pat užduotį gavo ir septintokai. Mokinius konsultavo rusų k. mokytoja Loreta Butkienė ir lietuvių k. mokytoja Nijolė Sodonienė. Vėliau kiekvienas mokinys skaitė eilėraštį rusų kalba ir atliktą vertimą lietuviškai. Įsivertinant buvo pastebėta, kad skaityti tekstą šia užsienio kalba bei jį versti tikrai sunkus darbas ir tam reikia daugiau praktinių užduočių.

Birželio 11 d. 7 klasei vyko integruota lietuvių kalbos ir literatūros bei biologijos veikla „Knygos apie gamtą“. Mokiniai taikė turimas biologijos pamokų žinias (mokytoja Ingrida Cyrolies) ir jas pildė ruošdamiesi pristatyti pasirinktą knygą: ją glaustai apibūdinti ir paskaityti apie pasirinktą augalą, gyvūną taip, kad sudomintų bendraklasius. Kiekvienas galėjo tartis su lietuvių k. mokytoja Nijole Sodoniene dėl kalbos nuoseklumo ir taisyklingumo. Bevartydami knygas, septintokai prisiminė ir papasakojo apie įvairius savo gyvenamosios aplinkos gyvūnus, su jais susijusius įvykius iš savo patirties. Įdomu buvo ir tai, kad kai kurių pristatomų knygų bendraautorius yra pažįstamas ornitologas ventiškis Vytautas Jusys. Aktyviai atsakydami į viktorinos klausimus, mokiniai pasitikrino žinias, jas papildė bei įtvirtino.

Nijolė Sodonienė,
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Skip to content