KINTUOSE KOMPIUTERIAI MOKYMUISI – KIEKVIENAM MOKINIUI!

Prieš penkerius metus mokyklos kompiuterių sistemų inžinierius Vitalijus Šturma pasiūlė savo idėją ir planą, kaip būtų galima padaryti taip, kad kiekvienas mokinys turėtų po asmeninį įrenginį mokymuisi. Tada tai atrodė kaip svajonė, bet visi mokyklos Direkcinės tarybos nariai supratome, jog tai įmanoma. Tik nežinojome, per kiek laiko tai galima įgyvendinti.
Mokyklos dalyvavimas projektuose, turimų mokyklos lėšų kryptingas paskirstymas, kasmetinė įmonių, mokinių tėvų, gyventojų parama per du metus mums leido priartėti prie svajonės – galėjome 50 proc. 1-10 klasių mokinių aprūpinti asmeniniais įrenginiais mokymuisi.
 
Prieš tris metus, prasidėjus nuotoliniam mokymui(si), visos Lietuvos mokyklos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos dėka gavo planšetinius kompiuterius. Mūsų mokyklai jų skirta tiek, kad galėjome asmeniniais įrenginiais aprūpinti dar 25 proc. 1-10 klasių mokinių.
 
Kintų mokyklai pradėjus 2020 m. rugsėjį dalyvauti projektuose „Kokybės krepšelis” (5-10 klasių mokinių kalbų, tiksliųjų, gamtos, socialinių mokslų dalykų pasiekimų gerinimui) ir „Veža” (1-4 klasių mokinių skaitymo pasiekimų gerinimui) atsirado galimybė svajonę paversti tikrove. Kryptingo aprūpinimo technologiniais įrenginiais mokymuisi (planšetės, kompiuteriai) 1-10 klasių mokiniams „vairas” patikėtas direktoriaus pavaduotojui ugdymui Ramūnui Grikšui.
 
Jau mėnuo, kaip Kintuose kiekvienas 1-10 klasių mokinys turi mokyklos jam skirtą asmeninį įrenginį mokymuisi. Kas vyksta? Viskas pamokoje vyksta sparčiau: neperrašinėjamos užduotys, pamokos užduotys pateikiamos Google Classroom aplinkoje, atliekama daugiau užduočių, įsivertinima, vertinama programėlių pagalba ir pan. Ir, svarbiausia, padidėjusi mokinių motyvacija mokymuisi!
 
Ar svajonė įgyvendinta? Mes norime daugiau! Ir, norėdami daugiau, kryptingai judame link to, kad kiekvienas mokytojas ir administracijos darbuotojas dirbtų jam mokyklos skirtu asmeniniu įrenginiu darbui. Ar tai įmanoma Kintų mokykloje? Tikime, jog taip! Šiuo metu 85 proc. mokytojų ir 75 proc. administracijos darbuotojų dirba, naudodamiesi jiems skirtais asmeniniais įrenginiais darbui.
 
Visos svajonės ir lieka tik svajonėmis, jei nėra žmonių, kurie tai nori, gali įgyvendinti ir kryptingai įgyvendina.
Ačiū sutartinai dirbančiai Kintų mokyklos komandai: kompiuterių sistemų inžinieriui Vitalijui Šturmai, direktoriaus pavaduotojui ugdymui Ramūnui Grikšui, direktoriaus pavaduotojai ūkiui Violetai Kližentienei, buhalterei Rasai Kaknevičienei. Ačiū!
 

Asta Gužauskienė,

Kintų pagrindinės mokyklos direktorė

Skip to content