Lietuva – mano širdyje ir lūpose

Vasario 4 dieną priešmokyklinės ugdymo grupės mokiniai dalyvavo netradicinėje veikloje

,, Lietuva – mano širdyje ir lūpose“, kurią vedė mokytoja Sonata Rangienė bei specialioji pedagogė, logopedė Elvyra Rimkuvienė. Veiklos metu, per kalbinių gebėjimų plėtrą ir kūrybinę veiklą,  buvo ugdomas vaikų pilietiškumo jausmas ir tautinė savivoka minint Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Mokiniai deklamavo eilėraščius apie tėvynę, prisiminė Lietuvos simbolius, aiškinosi jų prasmę ir reikšmę. Kūrybinė veikla buvo orientuota į Lietuvos simboliką: vėliavą, herbą, Gedimino pilies bokštą. Vaikai iš modelino lipdė širdelę, kurią nudažė vėliavos spalvomis. Plėšytine aplikacija puošė Gedimino pilį, raides, iš kurių sudėjo žodžius: TĖVYNĖ LIETUVA. Taip buvo gerinami kalbiniai vaikų gebėjimai bei plėtojami smulkiosios motorikos įgūdžiai.

Vaikų darbelių nuotraukos dalyvaus Tarptautinėje virtualioje kūrybinėje nuotraukų parodoje

,, Lietuva – mano širdyje ir lūpose“.

Elvyra Rimkuvienė,

specialioji pedagogė, logopedė

Sonata Rangienė,

priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Skip to content