Mokinių asmeninės pažangos dinamika ir ko pasiekėme dalyvaudami metus projekte „Kokybės krepšelis”

Pasibaigus 2020-2021 m. m. II pusmečiui, rezultatais papildyta kiekvienos klasės kiekvieno mokinio kiekviename dalyke Mokinių asmeninės pažangos dinamika, kurią iki rugsėjo vidurio aptars mokiniai su mokytojais, su tėvais, nusimatys strategijas pasiekimų gerinimui kitiems mokslo metams.

Ko siekiame per du metus ir ko pasiekėme per metus, dalyvaudami projekte „Kokybės krepšelis”:

1) vertindami kiekvieną dieną kiekviename dalyke, teikdami grįžtamąjį ryšį ir turėdami konsultacijas

– bendro vidurkio 7,48 (buvo 7,38, po metų krito iki 7,31)

– lietuvių ir matematikos mokysis:

   10 proc.  – aukštesniuoju lygiu (9-10) (per metus pasiekėme 19 proc.)

    80 proc. – pagrindiniu lygiu (6-7-8) (per metus pasiekėme 69 proc.)

– 60 proc. (buvo 40 proc.) SUP mokinių gebės mokytis ir stebėti savo pažangą naudodami IT (per metus pasiekėme 50 proc.)

– 40 proc. (pradedant projektą buvo 35,3) mokinių pasieks pažangos (po metų nukrito iki 33 proc.)

2) naudodami virtualias aplinkas, jų įrankius (mokymui ir vertinimui), organizuodami PSS

– 5 proc. daugiau mokinių pasieks pagrindinį lygį iš matematikos ir lietuvių kalbos rašymo (NMPP, diagnostiniai testai);

po metų pasiekėme: 11% mažiau mokinių pasiekė pagrindinį lygį iš matematikos ir lietuvių kalbos rašymo (NMPP, diagnostiniai testai) 

– PUPP (diagnostinių testų) pasiekimai iš lietuvių kalbos ir matematikos gerės iki 0,3 proc.;

po metų pasiekėme: PUPP pasiekimų vidurkiai pakilo: lietuvių kalba 6,83 (buvo 6,46), matematika 6,00 (buvo 4,77)

– 5–8 klasių koncentre 5–6 mokiniai pagerins kalbų (lietuvių, anglų, rusų), 4–5 mokiniai tiksliųjų (matematikos, informacinių technologijų), 4–5 mokiniai gamtos (biologijos, fizikos, chemijos) ir  5–6 mokiniai socialinių (istorijos, geografijos) mokslų pasiekimus 0,3– 0,4 balo.

po metų pasiekėme:

5–8 klasių koncentre 8 mokiniai pagerino visų trijų kalbų (lietuvių, anglų, rusų) pasiekimus 0,29-1,89 balo;

3 mokiniai abiejų tiksliųjų dalykų (matematikos, informacinių technologijų) pasiekimus 0,2-0,8 balo;

3 mokiniai visų trijų gamtos dalykų (biologijos, fizikos, chemijos)  pasiekimus 0,5-1,8 balo;

3 mokiniai  abiejų socialinių dalykų (istorijos, geografijos) pasiekimus 1,5-2,0 balo.

Projekto „Kokybės krepšelis“

įgyvendinimo mokykloje

darbo grupė

Skip to content