Mokomosios civilinės saugos pratybos

2021 m. birželio 8 d. Kintų mokykloje vyko mokomosios civilinės saugos pratybos „Mokytojų, mokinių ir mokyklos darbuotojų veiksmai kilus ekstremaliai situacijai mokyklos pastate”.

Per 1-ąją pamoką, 8.30 val. nuskambėjo mokyklos elektrinio skambučio įspėjamąsis signalas (ilgas skambutis). Klasėse dirbantys mokytojai su mokiniais evakavosi iš mokyklos patalpų į lauką pro jiems priskirtus įėjimus. Išėję iš pastato rikiavosi aikštėje prie mokyklos stadiono. Buvo sutikrintas mokinių skaičius, įsitikinta ar visi mokiniai ir darbuotojai saugiai evakavosi.


Atsakinga už civilinę ir gaisrinę saugą Violeta Kližentienė trumpai paaiškino apie evakuacijos eigą iš pastato ir akcentavo drausmės svarbą evakuacijos metu, aptarė mokomosios evakuacijos teigiamus dalykus bei klaidas ir palinkėjo, kad tokio įvykio netektų patirti realybėje.

Violeta Kližentienė,
Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Skip to content