„Mūsų krašto tradicijos vakar, šiandien ir rytoj“

2020 m. spalio-lapkričio mėnesiais vyko Neformaliojo vaikų švietimo veiklų projektas „Mūsų krašto tradicijos vakar, šiandien ir rytoj“.

Projekto tikslasper patirtines veiklas supažindinti mokinius su savo krašto tradicijomis, jas puoselėti. Įgyvendinant šį tikslą buvo vykdomos įvairios veiklos.

Su savo krašto tradicijomis mokiniai susipažino, diskutavo ir kūrė bei taikė žinias šiomis kryptimis: tautinis kostiumas ir jo detalės, aksesuarai, tradiciniai patiekalai, liaudies dainos, instrumentai, muzika, žaidimai, rateliai, šokiai, vaidinimai, tradicinės šventės. Mokiniai ieškojo informacijos apie buvusias tradicijas, ją sistemino.

Kūrybinėse dirbtuvėse mokiniai diskutavo apie tautinio kostiumo detales, piešė tautinių raštų eskizus, kūrė delmonus.

Užsiėmimų metu mokiniai plačiau sužinojo apie tautinius patiekalus, jų pritaikymą šiuolaikiniame gyvenime. Vėliau mokiniai patys gamino patiekalus, ragavo, įvertino.

Mokiniai aptarė liaudies vaidinimų prasmę, diskutavo apie lietuviškų pasakų svarbą. Patys režisavo ir kūrė vaidinimus.

Kuriamas kassavaitinis siužetas apie Advento laikotarpį, Šv. Kalėdų laukimą.

Klasių vakaronės persikėlė į virtualią erdvę: mokiniai diskutuoja, kuria scenarijus, planuoja jų įgyvendinimą kitą pusmetį.

Projekto lėšomis mokinių veiklai buvo įsigytos siuvimo mašinos, priemonės muzikiniams užsiėmimams, dekoracijos, medžiagos tautinių kostumių detalėms ir kt.

Kai kurie įpusėję užsiėmimai bus tęsiami kitą pusmetį.

Pasiekti rezultatai: pilnesnis žinių ”bagažas” tradicijų klausimais, didesnė motyvacija dalyvauti veiklose, susijusiose su tautiškumu, įgytų žinių pritaikomumas dalykų pamokose.

 

Jurgita Tamošiūnienė, socialinė pedagogė

Skip to content