Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS) Kintų pagrindinėje mokykloje

Kintų pagrindinė mokykla, įgyvendindama Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijas, nuo 2015 metų dalyvauja Olweus patyčių prevencijos programoje, o nuo 2017 metų diegia Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą (OPKUS).


Mokykla remdamasi Olweus standartu siekia mažinti patyčių mastą mokykloje, užkirsti kelią naujai atsirandančioms.
Kiekvienais mokslo metais atliekamas 3-10 klasių mokinių tyrimas, kuriuo siekiama išsiaiškinti patyčių mastą mokykloje.
2020-2021 m. m. rezultatai:
Patyčių skaičius yra sumažėjęs nuo 2015 m. apie 46 proc.
Lyginant su praeitais metais sumažėjo 30 proc.

(daugiau informacijos mokyklos internetinėje svetainėje: Veikla – Tyrimai ir analizės – 2020 m.)

Jurgita Tamošiūnienė,
socialinė pedagogė metodininkė

Skip to content