Pamoka kitaip: teksto skaitymas vaidmenimis

Nijolė Sodonienė,
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Mokiniai noriau mokosi ir įgyja ne tik žinių, bet ir įvairių gebėjimų, kai mokymas vyksta neįprastai. Šįkart teatro mokytoja Asta Neimantienė ir lietuvių kalbos mokytoja Nijolė Sodonienė organizavo integruotas ir srautines pamokas „Teksto skaitymas vaidmenimis“ 8, 9-10 klasių mokiniams.

Aštuntokai lietuvių kalbos pamokose analizavo A. Liobytės pjesę „Kuršiukas“, per teatro pamokas ruošėsi šio kūrinio ištrauką skaityti vaidmenimis. Integruotoje pamokoje kiekvienas rolės skaitytojas, dirbdamas poroje su bendraklasiu (lankančiu ne teatro, o šokio pamokas), parinko būdo bruožus, būdingus savo personažui. Veikėją charakterizavo klasės draugams ir įsijungė į skaitymą.

K. Binkio dramos „Atžalynas“ problemos ir idėjos buvo aptartos lietuvių kalbos pamokose, pažiūrėtas pagal šį kūrinį pastatytas spektaklis. Devintokai ir dešimtokai kartu su teatro mokytoja rinkosi ištraukas, skirstėsi vaidmenimis ir repetavo. Srautinėje integruotoje pamokoje ne tik skaitė tekstą vaidmenimis, bet ir improvizavo, kartu su žiūrovais aptarė ruošimosi ir „vaidinimo“ problemas bei įgytus gebėjimus.

Daug ko pasimokoma tokiose pamokose, o svarbiausia bendradarbiauti, vienas kitą suprasti ir pagarbiai vertinti už geranoriškas pastangas.

Skip to content