Praėjo 5 d., kuo galime didžiuotis?

Šiuo metu mokykloje po 5 be pamokų dienų (nuo 2020-03-13): kas įvyko? kas vyksta? kas vyks?

I. KAS ĮVYKO?
1. Jau turima pilna informacija apie mokytojų galimybes dirbti ne mokykloje.

2. Apklaustos visos šeimos, kuriose 1-10, III-IV klasių mokiniai, apie galimybes mokytis namuose.

3. Priimtas sprendimas kokiomis priemonėmis bus vykdomas nuotolinis mokymas(is) pirmas dvi savaites nuo 2020-03-30 iki 2020-04-10:
a) el.paštas – temos aiškinimui, užduotims, konsultavimui,
b) e.test sistema – atsiskaitymui už kiekvieną pamoką,
c) el.dienynas – vertinimui (ir žiniai tėvams, administracijai) už darbą kiekvieną pamoką.

PAGRINDINIS TIKSLAS
Per dvi savaites visiems (mokytojams+mokiniams+tėvams) žengiant pirmuosius žingsnius:
1) laikytis susitarimų ir „įeiti” į nuotolinio mokymo(si)režimą
2) išspręsti visus kylančius techninius trikdžius, rasti galimybes KIEKVIENAM mokyti(s).

TIKIME, kad nuo 2020-04-13 galėsime VISI KARTU žengti antruosius žingsnius: elektroninės pratybos, virtualios klasės.

II. KAS VYKSTA?
1. Mokytojai dalyvauja susirinkimuose sukurtame virtualiame Mokytojų kambaryje, intensyviai mokosi virtualių mokymo būdų (virtualios klasės, elektroninės pratybos), kurios (tikime) įmanomos nuo 2020-04-13

2. Numatomos, ieškomos galimybės iš mokyklos turimų resursų sudėtingiausioms (technologinėms, žmogiškosioms) situacijoms spręsti, užtikrinant KIEKVIENAM (mokiniui, mokytojui) mokyti(s) nuotoliniu būdu nuo 2020-03-30.

3. Įrenginėjamas mokykloje „DAIKTŲ KORIDORIUS“ tėvams, kad paimtų iš mokyklos savo vaikams reikalingas mokymuisi priemones (vadovėlius, paliktas spintelėse knygas ir pan.):

a) dėl reikalingų daiktų kreiptis nuo 2020-03-20 el.paštu jurgitatamosiuniene@kintumokykla.lt
b) „DAIKTŲ KORIDORIUS“ bus atidarytas 2020-03-26 DVI DIENAS mokyklos darbo laiku 8.00-12.00, 13.00-17.00
c) instrukcija, kaip SAUGIAI pasiimti daiktus, bus patalpinta 2020-03-25 ir pakabinta ant mokyklos laukinių durų.

III. KAS VYKS?

Nuo 2020-03-20:
1. Apklausime visas šeimas, kuriose vaikai, lankantys ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes, apie technines galimybes ugdytis namuose.

2. Mokytojai:
a) iki 2020-03-24 parengs/suruoš reikiamas priemones (jei tokių reikės) dalyko mokymui(si)
b) parengtas/suruoštas mokymo(si) priemones 2020-03-25 patalpins „DAIKTŲ KORIDORIUJE“ (instrukcija, kaip SAUGIAI patalpinti daiktus, bus išsiųsta mokytojams el.paštu iki 2020-03-24)
c) iki 2020-03-30 pasirengs nuotolinio mokymo pamokoms

3. VISIEMS mokiniams (IUG, PUG, 1-10, III-IV kl.) iki 2020-03-22 bus sukurti MOKYMUISI el.pašto adresai vardaspavarde@kintumokykla.lt (IUG, PUG, 1-4 kl. mokinių tėvai kartu su savo vaikais jungsis savo vaiko el.pašto adresu)

4. Iki 2020-03-30 išbandysime susisiekimą su KIEKVIENU mokiniu/šeima

Direktorė Asta G.😊,
labai labai besididžiuojanti fantastine KV (Krizių valdymo) komanda ir aktyviais besimokančiais naujovių mokytojais!!!

Skip to content