Kas vyksta mokykloje šiuo metu?

Nuo 2020-03-13 Kintų mokyklos Krizių valdymo komanda kiekvieną darbo dieną 8.30 val. renkasi į susirinkimus (nuo 2020-03-18 nuotolinius) aktualių klausimų svarstymams, sprendimų priėmimams dėl nuotolinio darbo/mokymo(si) organizavimo.

 
Kas vyksta šiuo metu?:
1) šią savaitę (iki 2020-03-20) tiriama situacija (klasių vadovai vykdo apklausas) apie galimybes mokytis namuose: 1) kompiuteris: stacionarus?, nešiojamas?; 2) planšetė?; 3) telefonas? 4) interneto ryšys?, 5) kokia galimybė dirbti vienu metu, jei šeimoje keli mokyklinio amžiaus vaikai?
2) kitą savaitę (iki 2020-03-27) bus vykdomi bandymai susisiekti ir sulaukti atsakymo el.dienyno „Veritus” pagalba su kiekvienu mokiniu nuo 5 klasės ir kiekvienu iš 1-4 klasių tėvų (dėl ikimokyklinio, priešmokyklinio tolimesnio ugdymo kol kas vis dar atviras klausimas – iki 2020-03-27 sprendimai bus priimti, tėvai bus informuoti)
3) mokyklos darbuotojai informuojami kasdien elektroniniu paštu apie svarstytinus klausimus, priimtus sprendimus.

Direktorė Asta Gužauskienė

Skip to content