Regioninė mokytojų praktinė metodikos konferencija „Mokymo(si) bendradarbiaujant metodai, skatinantys mokymosi motyvaciją”

Š.m. sausio 25 d. Kintų pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Asta Matvėjėvienė ir socialinė pedagogė metodininkė Jurgita Tamošiūnienė dalyvavo Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijoje vykusioje regioninėje mokytojų praktinės metodikos konferencijoje „Mokymo(si) bendradarbiaujant metodai, skatinantys mokymosi motyvaciją” ir skaitė pranešimus „Netradicinės pamokos- mokinių kūrybiškumo, savarankiškumo skatinimas” bei „Klasės aplinka ir kultūra”.

Skip to content