Tarptautinė metodinė-praktinė konferencija „Švietimo pagalbos specialistų gerosios patirties sklaida ugdymo procese. Ieškojimai. Atradimai. Iššūkiai. Galimybės“

Socialinė pedagogė Jurgita Tamošiūnienė, logopedė-specialioji pedagogė Elvyra Rimkuvienė, mokytojų padėjėja, matematikos, informacinių technologijų mokytoja Lina Valaitė 2019-02-19 dalyvavo tarptautinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje „Švietimo pagalbos specialistų gerosios patirties sklaida ugdymo procese. Ieškojimai. Atradimai. Iššūkiai. Galimybės“ Joniškio „Saulės“ pagrindinėje mokykloje, klausėsi konfliktų eksperto K.Traškelio paskaitos „Efektyvus profesinis bendravimas“, Rygos lietuvių vidurinių mokyklų, Šiaulių, Joniškio, Amenės, Jonavos ir kt. mokyklų pagalbos mokiniui specialistų pranešimų bei pristatė stendinį pranešimą „Nors aš mažas, bet daug galiu“.

Skip to content