Veiklų įvairovė integruotame gamtos ir lietuvių kalbos projekte „Miškas ir mes” 6 klasėje

Visą rugsėjo mėnesį per gamtos ir lietuvių kalbos pamokas bei atlikdami namų darbų užduotis šeštokai dalyvavo projekte „Miškas ir mes”.

Gamtos pamokose vykdė projekto dalį „Tyrinėjame mišką”. Klausydami biologijos mokytojos Ingridos Cyrolies patarimų, mokiniai atliko įvairių stebėjimų, tyrimų: matavo medžių storį, rinko lapų herbarus, stebėjo miško bestuburius, gamino įvairių medžių žievės antspaudus ir kt. Visus pastebėjimus ir tyrimus fiksavo ir ruošė medžiagą pristatyti bendraklasiams.

Per lietuvių kalbos pamokas šeštokai atliko projekto kitą dalį – rašė rašinį „Mano medis“. Pasirinkę pasakojimo objektą, jį įvairiai apibūdino laikydamiesi mokytojos Nijolės Sodonienės reikalavimų.
Kelis kartus pildytą ir redaguotą rašinio tekstą perrašė kompiuteriu konsultuojant informacinių technologijų mokytojai Danutei Tarozienei.

Spalio 7 d. vyko integruotos gamtos ir lietuvių kalbos pamokos, kuriose mokiniai pristatė projekto „Miškas ir mes” darbų rezultatus dalyvaudami įvairioje veikloje: minė mįsles, skaitė ne tik savo kūrinius, bet ir kitų šeštokų rašinių ištraukas, stengėsi atspėti paukščių balsus, atsakyti į klausimus apie medžius ir lietuvių miško deives ir mitines būtybes, atskirti kvapus bei žiūrėjo vaizdo medžiagą, skatinančią mąstyti apie ištvermę, pastangas gyventi, įveikti sunkumus. Juk iš medžio, iš miško žmogus gali daug ko pasimokyti.

Šiuo integruotu projektu buvo siekiama ugdyti mokinių suvokimą, kad žmogus ir miškas – nedaloma vienovė, sudominti ir plėsti akiratį bei mokytis kalbėti viešai ir pristatyti savo atliktą darbą, vertinti savo rezultatą ir pasimokyti iš bendraklasių.

Nijolė Sodonienė,
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Ingrida Cyrolies,
biologijos mokytoja metodininkė

Skip to content