Bendradarbiavimas: integruotos biologijos, chemijos, lietuvių kalbos pamokos „Indėlis prie tvarios aplinkos kūrimo. Oro taršos nustatymas Kintų apylinkėse” 9 ir 10 klasėse

Praktinių studijų savaitė buvo pradėta birželio 6 dieną integruotomis biologijos, chemijos, lietuvių kalbos pamokomis  „Indėlis prie tvarios aplinkos kūrimo. Oro taršos nustatymas Kintų apylinkėse” .

9 ir 10 klasių mokiniai pirmą pamoką su mokytojomis I. Cyrolies ir N. Sodoniene aptarė praktinio darbo tikslą, uždavinius ir eigą bei pasiruošė priemones, kuriomis naudodamiesi galėtų nustatyti oro taršą pagal kerpes pasirinktoje teritorijoje netoli mokyklos, susipažinti su šių augalų morfologija ir fiziologija, sužinoti, kodėl būtent kerpės naudojamos oro taršai nustatyti.

Kitas dvi pamokas veikla vyko Kintų miestelio centrinėje gatvėje ir miške. Susiskirstę poromis, mokiniai praktiškai atliko užduotis, žymėjosi duomenis apie kerpių įvairovę, gausumą, nustatė jų rūšis, fotografuodami kaupė vaizdinę medžiagą atliktam darbui pristatyti. Naudodami CO2 skaitmeninį indikatorių, lygino šių dujų koncentraciją miestelyje ir miške.

Dar viena pamoka buvo skirta pasiruošti pranešimą (tekstą ir skaidres), o baigiamoji – supažindinti su darbo rezultatais. Spręsdami pagal tyrimo duomenis, mokiniai padarė išvadą, kad miške oras švaresnis, nes kerpių įvairovė ir gausumas didesni.

Džiugu, kad darniai ir sėkmingai bendradarbiavo abiejų klasių mokiniai ir jiems rūpi tvari aplinka.

Ingrida Cyrolies,

biologijos mokytoja metodininkė, chemijos mokytoja

Nijolė Sodonienė,

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Skip to content