Informacija 5-10, IV klasių mokiniams Nuo 2020-11-09

Kadangi visos mokyklos labai skirtingos:
1) mokinių, mokytojų, patalpų, įrangos skaičiumi,
2) galimybių sudarymo ir turimos patirties kokybiškai mokyti(s) nuotoliniu būdu,
mokykla pati turi priimti sprendimą kaip mokyti(s) nuo 2020-11-09 artimiausias tris savaites.

APKLAUSUS mokytojus, mokinius, tėvus ir IŠANALIZAVUS šios savaitės nuotolinio mokymo(si) rezultatus bei SULYGINUS su pavasario nuotolinio mokymo(si) tendencijomis
PRIIMTI TOKIE SPRENDIMAI:
5-10, IV kl. mokosi mišriu būdu, t.y.
pamokos – nuotoliniu būdu (pagal naują tvarkaraštį)
su tam tikrais niuansais.
NIUANSAI:
1) nuo 2020-11-09 pirmadienio į mokyklą atvyksta keletas mokinių iš 7-10 kl (juos ir jų tėvus informuos klasės vadovas), kuriems nesiseka namuose mokytis nuotoliniu būdu (pagal matomą informaciją el. dienyne)
2) nuo 2020-11-16 tokių mokinių gali padaugėti, nes bus stebimi dar keletas mokinių iš 5-10 klasių (juos ir jų tėvus informuos klasės vadovas), kuriems nesiseka namuose mokytis nuotoliniu būdu (pagal matomą informaciją el. dienyne)
3) nuo 2020-11-16, susumavus rezultatus už dvi nuotolinio mokymo(si) savaites, esant prastam mokymui(si), į mokyklą atvyksta KONKREČIAI DIENAI konkreti klasė TIESIOGINIAM darbui tam tikriems dalykams (informuos klasių vadovai)
4) KLASĖ ATVYKSTA Į MOKYKLĄ tą dieną, kai tai klasei yra paskirta apklausa ar nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (informuos klasių vadovai).
Informacija ir tvarkaraštis išsiųstas kiekvienam mokiniui asmeniškai elektroniniu paštu.
Administracijos informacija
Skip to content