Netradicinė 4 klasės valandėlė

Jurgita Tamošiūnienė,
socialinė pedagogė metodininkė

2016 m. balandžio 15 dieną 4 klasės mokiniai dalyvavo neįprastoje klasės valandėlėje, kurią vedė klasės mokytoja Asta Matvėjėvienė bei socialinė pedagogė Jurgita Tamošiūnienė.

Šioje „Pažinkime vieni kitus“ valandėlėje ketvirtokai atliko įvairias užduotis: rašė savo bei klasės draugų charakterio, būdo ypatybes, kūrė bendrus piešinius, tylomis porose iš lego kaladėlių konstravo įvairius statinius. Pamokos pabaigoje mokiniai atliko testą, iš kurio sužinojo savo nuotaiką, savijautą.

Netradicinės klasės valandėlės tikslas – atkreipti mokinių dėmesį į tai, kad jie visi skirtingi, tačiau bendru sutarimu galima pasiekti užsibrėžtų rezultatų.

Skip to content