Susitikimas su Ugdymo karjerai specialiste Daiva Jakiene

Spalio 31 dieną vyko susitikimas su ugdymo karjerai specialiste Daiva Jakiene, Šilutės pirmosios gimnazijos direktoriaus pavaduotoja.

Susitikimo metu specialistė buvo supažindinta su pastarųjų penkerių metų veikla ugdymo karjerai tikslais, aptarti mokyklos lūkesčiai tolimesniam ugdymui ir diskutuojama kaip ugdymą karjerai būtų galima pakreipti šiais mokslo metais.

Pasak specialistės Daivos, mūsų mokykla tiek visko daug daro siekiant ugdyti mokinių karjeros įgūdžius, jog bus sunku įnešti naujumo, tačiau diskusijos būdu ir dalinantis patirtimi buvo sudarytas preliminarus 2022-2023 mokslo metų ugdymo karjerai planas bei susitarta pratęsti darbą bendradarbiaujant po mokinių rudens atostogų.

Eglė Kelpšienė,

neformalaus švietimo mokytoja

Skip to content